Vad är idrifttagning?

Idrifttagning är en kvalitetssäkringsprocess som används inom fastighetsbranschen, vilket har visat sig vara effektivt för att förbättra den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i en byggnad, ett operativsystem eller en utrustning. De ekonomiska fördelarna med idrifttagning är att den effektivt kan leda till stora minskningar av driftskostnaderna i samband med energi, vatten och avfall, ge en bättre luftkvalitet inomhus samt minska förekomsten av vanliga innehavarproblem. Dessa är bördor för både underhållspersonalens tid och innehavares tillfredsställelse.

Idrifttagning av ett nytt energirelaterat system i en byggnad och är en del av en värdefull kvalitetssäkring vilken är viktig för att stödja ekonomin vid leasingförhandlingar eller försäljningstransaktioner. Detta utspelar sig på flera sätt inom fastighetsmarknaden som en viktig ekonomisk faktor för att genomföra en institutionell investerares värde i förvärvsstrategin.
Besök http://www.martenssonconsulting.se/idrifttagning för mer information om idrifttagning och deras övriga tjänster.

Idrifttagning vs ingenjörer

Under varje teknikprojekt är det ingenjören som tar de grundläggande stegen inom driftsättning. Detta är orsaken till att definitionerna av teknik, som finns i statliga stadgar, innehåller uppgifter ifrån design till konstruktion. En ingenjör ansvarar för att säkerställa anläggningen så att den uppfyller ägarens projektkrav beträffande design och konstruktion, samt företagets omsättning, även om det finns en tredje person som tar hand om driftsättningen.

Den utsträckning i vilken ingenjören verifierar ägarens krav på är tyvärr behäftad med kostnader. Ägaren är inte alltid villiga att betala den summa pengar som krävs för en ingenjör att tillbringa tillräckligt med tid på fältet för att kontrollera konstruktionen, men detta begränsar inte ingenjörens ansvar.

Därför kan det vara bra att ha en annan som är ansvarig för idrifttagningen, så att man kan undvika en intressekonflikt. När ett problem uppstår måste ingenjören avgöra om det är ett resultat av hans design eller installation/konstruktion. Ägaren kanske då föredrar att anställa en specialist inom driftsättning som kan identifiera problemet och sedan göra en objektiv bedömning av orsaken.