Behöver du rengöring av ventilation i Stockholm?

Många vet inte att en rengöring av ventilation Stockholm är något som behöver göras minst vart femte år. Dock kan det behövas oftare om ni är många i hushållet. Man kan säga det att ju fler personer så väl som djur som vistas i bostaden, desto oftare ska en rengöring av ventilation Stockholm​ göras. Anledningar till att ett ventilationssystem bör rengöras är att det förbättrar inomhusmiljön. 

Här i Sverige tillbringar de allra flesta sin tid just inomhus och är det då en dåligt rengjord ventilation så kan det påverka hälsan så väl som att själva ventilationsanläggningen slits ut snabbare. Det ger goda effekter att se till att rengöra sin ventilation kontinuerligt.  Bland annat får du en renare inomhusmiljö, det ser till att motverka fuktskador och mögelskador samt att det även minskar riskerna för att få sjukdomar, allergier och huvudvärk.

Ventilationsrengöring ger dig bättre inomhusluft

Den allra största anledningen till att göra en rengöring av ventilation Stockholm är för att luften inomhus ska vara bra och inte farlig att andas in.  Dåligt inomhusklimat kan öka riskerna för barn att utveckla astma eller allergier. Om en ventilationsrengöring inte görs på flera år, så har den redan efter tre av dessa år tappat ungefär 30 % av sin kapacitet. 

Skulle ventilationen tappa i flöde så kan det bli risk för fuktskador eller röta i våtutrymmen så som tvättstuga och badrum. OVK som står för obligatorisk ventilationskontroll, är något som ska göras regelbundet i bland annat offentliga byggnader. När det kommer till privatägda hus, så är det du som är ansvarig för denna koll. Om du inte vet i fall din bostad är i behov av en ventilationsrengöring så kan du oftast få en besiktning av din ventilation. Då förs ett protokoll över vad som eventuellt behöver göras och om ventilationen är bra eller om det finns brister. ​